Turkusowa organizacja

Wielu liderów biznesu i konsultantów mówi, że obecny sposób zarządzania przestaje być efektywny. W firmach nadal dominuje strach, brak zaufania i zarządzanie oparte na starym powiedzeniu „j…., karać, nie wyróżniać”.
Nie ma się co dziwić, że motywacja, zaangażowanie są tłamszone w zarodku, zanim zaczną kiełkować. Pracownicy zaczynają tęsknym okiem spoglądać w stronę firm, które potrafią stworzyć kulturę organizacyjną, w której człowiek może przeżywać dobrostan.

Nadchodzi nowa era – turkusowa organizacja

Frederic Laloux w swojej książce „Pracować inaczej” podsumował zmieniające się paradygmaty zarządzania. Wynikają one głównie ze zmian w poziomie świadomości ludzi oraz potrzeb. F. Laloux rozpropagował również hasło: turkusowa organizacja.
Dlaczego warto przyjrzeć się bliżej nowemu podejściu do zarządzania?
Jakie są różnice między starymi paradygmatami? Jakie korzyści przynosi menedżerom nowe podejście?
Jedno jest pewne, Polskie firmy powinny coraz szybciej „zmieniać kolor” by nadal zwiększać przewagę konkurencyjną, jednocześnie tworząc miejsce pracy, w którym chce się być.

Ewolucja zarządzania

Czerwone firmy

Metafora: wataha wilków
Przykład: gangi, mafia, start-upy
Styl przywództwa: Drapieżnik, który czyha na ofiarę
 • Silna władza przez wodza
 • Stosowanie siły w interpersonalnych relacjach (lider, przywódca)
 • Podporządkowanie innych, lęk, uległość
 • Publiczne pokazy okrucieństwa i kar
 • Słabe umiejętności planowania i budowania strategii
 • Koncentracja na krótkoterminowych celach
 • Zdolność do szybkiej reakcji na zagrożenia

Bursztynowe firmy

Metafora: armia
Przykład: agencje, szkoły publiczne, kościół, wojsko
Styl przywództwa: Autorytarne ograniczanie wolności
 • Formalna struktura hierarchiczna, tytuły
 • Odgórne dowodzenie (wydawanie poleceń) i kontrola
 • Raportowanie od podwładnych do szefów
 • Sztywne, niezmienne zbiory zasad
 • Myślenie na górze, działanie na dole
 • Największa wartość – stabilność
 • Doraźność działania
 • Ludzie są wymienialnymi zasobami

Pomarańczowe firmy

Metafora: maszyna
Przykład: korporacje międzynarodowe, szkoły społeczne
Styl przywództwa: Inżynier, który naoliwia maszynę i dba, by odpowiednio działała.
 • Struktura piramidy
 • Cel: pokonanie konkurencji, osiąganie zysku i wzrostu
 • Innowacja – klucz przewodzenia na rynku
 • Zarządzanie przez cele, kaskadowanie zadań, kontrola
 • Korporacyjna chciwość
 • Polityka krótkowzroczności
 • Materialistyczny światopogląd

Zielone firmy

Metafora: rodzina
Przykład: organizacje pozarządowe, firmy, gdzie dominuje kultura wartości
Styl przywództwa: Służba tym, których się prowadzi.
 • Klasyczna struktura piramidy, lecz koncentracja na kulturze, wartościach
 • Decentralizacja, upełnomocnienie w celu osiągnięcia nadzwyczajnej motywacji
 • Wrażliwość na ludzkie uczucia
 • Kultura i wartości ważniejsze niż strategia
 • Szukanie sprawiedliwości, równości, współpracy, empatia

Turkusowa organizacja

Metafora: żywy organizm
Przykład: pionierskie firmy
Styl przywództwa: lider transformacyjny, przywództwo rozproszone
 • Samoorganizacja  – rozproszona władza, zespoły samodzielnie podejmują decyzje, inteligencja zbiorowa, autonomia
 • Dążenie do pełni – łączenie ze sobą ego, tożsamości, integrowanie umysłu, ciała i duszy; nieosądzanie, autentyczne słuchanie
 • Wartościowy cel – poczucie współodpowiedzialności za wytyczenie kierunku i wspólną wędrówkę
 • Budowanie na silnych stronach i potencjale ludzi
 • Minimalizowanie kontroli
 • Wewnętrzne poczucie słuszności
 • Dążenie do dobrze przeżywanego życia
 • Poszukiwanie sensu w dążeniu do celów

Co sprawia, że osoby otwierają się na wyższy poziom świadomości?

Według badań F. Laloux jest to życiowe wyzwanie, którego nie da się rozwiązać w ramach aktualnego światopoglądu.
Uważam, że obecna sytuacja na rynku pracy oraz zwiększająca się przepaść między pokoleniami X, Y, Z są właśnie takim życiowym wyzwaniem. Zmiana paradygmatu wpłynie na lepsze zrozumienie prawdziwej motywacji ludzi oraz na skuteczniejszą, międzypokoleniową współpracę. 
Turkusowa organizacja.