Spis talentów wg Gallupa
 
Test Gallupa jest narzędziem do oceny osobowości. Według badań, każdy z nas posiada wszystkie spośród 34 cech wyszczególnionych w teście Gallupa. Za kluczowe uważa się pierwsze pięć, jako te o najsilniejszym natężeniu. Aby stały się naszymi mocnymi stronami, czyli stałymi sposobami wykonywania jakiegoś zadania w sposób najbliższy doskonałości, należy rozwinąć je i uzupełnić o wiedzę oraz umiejętności właściwe dla danego zadania.

Każdy z nas, w ciągu całego życia, może pracować nad doskonaleniem innych talentów.


aktywator – człowiek czynu, aktywnie podchodzi do problemów, uczy się poprzez działanie

analityk – ma potrzebę dotarcia do sedna spraw, logicznie myśli, analizuje fakty, szuka prawidłowości, zależności, wzorów i połączeń,

bezstronność – obiektywizm w relacjach, równe szanse dla wszystkich,  poczucie sprawiedliwości

bliskość – budowanie trwałych związków, bliskich relacji międzyludzkich, pogłębianie więzi,

czar – wdzięk i urok osobisty, którym przyciąga i zjednuje sobie ludzi, ujmujący sposób bycia

dowodzenie – naturalne przewodzenie w grupie, charyzma, wyznacza kierunek a inni podążają za nim

dyscyplina – konsekwencja, potrzeba planowania, uporządkowania

elastyczność – sprawne działanie w zmieniających się warunkach, szybka reakcja na to co się wydarza, gaszenie przysłowiowych pożarów

empatia – talent interpersonalny, wyczuwanie emocji innych ludzi

indywidualizacja – dostrzeganie niepowtarzalności w ludziach,  ich mocnych stron, jest dobrym obserwatorem

integrator – integruje, potrafi zbliżać ludzi, jednoczyć grupę, akceptuje wszystkich bez względu na to kim są,

intelekt – przenikliwy umysł, łatwo dostrzega przyczynę i skutek, wyciąga błyskotliwe wnioski, lubi myśleć, rozwiązywać zagadki

komunikatywność – łatwość  nawiązywania kontaktu z innymi, porozumiewania się, obrazowy i zrozumiały sposób wypowiadania się, przekazywania informacji

kontekst – refleksyjność, szeroka perspektywa spojrzenia, spoglądanie wstecz, znając genezę, początek lepiej rozumie rzeczywistość, budowanie strategii działania w oparciu o znajomość przeszłości, doświadczenia

maksymalista – nie poprzestawanie na tym co jest, dążenie do doskonałości

naprawianie – umiejętność rozwiązywania problemów, ulepszania, odnawiania, wskrzeszania, dostrzega to co nie działa i wie jak to zmienić

odkrywczość – poszukiwanie nowych, oryginalnych rozwiązań, myślenie twórcze, pomysłowość, kreatywność,

odpowiedzialność – dotrzymywanie zobowiązań, niezawodność, sumienność, doprowadzanie spraw do końca

optymista – zdolność dostrzegania korzyści w każdym doświadczeniu, skupianie uwagi na pozytywach

organizator – przewodnik, „dyrygent”, sprawne organizowanie, łatwość porządkowania złożonych, skomplikowanych spraw

osiąganie – nieustannie działa, stawia cele i je osiąga

poważanie – w naturalny sposób budzi zaufanie i szacunek, pracuje na swoje nazwisko, renomę, potrzebuje uznania, chce się wyróżniać

pryncypialność – wierność zasadom, wartościom, priorytetom, stałość przekonań, wysoka etyczność,     przewidywalność, budzi zaufanie

rozwaga – przewidywanie zagrożeń, konsekwencji, przemyślane i ostrożne działania, ograniczanie ryzyka

rozwijanie innych – dostrzeganie potrzeb innych, ich potencjału, możliwości, wspieranie rozwoju jest źródłem satysfakcji

rywalizacja – potrzeba konkurowania, porównywania, mierzenia się z innymi, szuka możliwości sprawdzenia się, dąży do zwycięstwa

strateg – decyzyjność, wyobrażanie sobie różnych opcji i wybór najlepszej

uczenie się – fascynacja wszystkim co nowe, proces nauki nie ma końca, eksperymentuje, poszukuje, sprawdza, zgłębia

ukierunkowanie – konsekwencja, podążanie zgodnie z planem, określony kierunek działania

wiara w siebie – pewność siebie, znajomość swoich mocnych i słabych stron, przekonanie o swojej skuteczności

wizjoner – zawsze w awangardzie, roztacza ekscytującą wizję, obraz przyszłości, widzi kształt przyszłych rzeczy, łapie trendy

współzależność – przekonanie o przyczynowości wszystkiego, zależności, powiązaniu, byciu częścią większej całości, odpowiedzialność za grupę, opiekuńczość, współżycie z innymi

zbieranie – ciekawość świata, ekscytacja jego różnorodnością, lubi kolekcjonować różne rzeczy,

zgodność – umiejętność znajdowania kompromisu, wspólnej płaszczyzny porozumienia i działania