Zadam Ci kilka pytań. Odpowiedz, proszę jednym, dwoma słowami:

Czego najbardziej pragniesz dla siebie?

Czego najbardziej pragniesz dla swojej rodziny, swoich dzieci?

Co odpowiedziałaś?
Jeśli nie różnisz się od innych rodziców, zapewne odpowiedziałaś: szczęścia, zdrowia, pewności siebie, zadowolenia, spełnienia, dobra, satysfakcji, miłości.

Skoro priorytetem w życiu jest osiągnięcie dobrostanu, przyjmuję pozytywne emocje jako pasmo motywacji.

Pozytywne emocje – PASMO motywacji

Pozytywne emocje - PASMO motywacji

Emocje!? Jakie emocje??

Jak się czujesz?
Co sprawiło, że jesteś dzisiaj szczęśliwa?
Co sprawiło, że jesteś dziś smutna?

Czy potrafisz nazwać emocje, które odczuwasz codziennie? Pozytywne i negatywne?
Powiedz otwarcie, czy potrafisz rozmawiać o emocjach?
W jaki sposób reagujesz, gdy pojawiają się negatywne emocje?

Przez wiele lat emocje były tematem tabu. O tym się nie rozmawiało. W szkole podstawowej, w szkole średniej, na studiach, w miejscach pracy, na szkoleniach – rozmowa o emocjach jest … minimalna. Mimo, iż często nie potrafimy nazwać emocji, odgadnąć ich sensu i odpowiednio zareagować – nie oznacza to, że ich nie czujemy. Doskonale wiemy, kiedy jest nam dobrze a kiedy jesteśmy wkurzeni. W biznesie nadal pokutuje stereotyp, że emocje są niebezpieczne, kłopotliwe a nawet nieistotne. W rezultacie wszyscy ponosimy straty wynikające z bagatelizowania emocji.

Mit racjonalności człowieka kontra emocje Daniel Kahneman

Uważano człowieka za osobę racjonalną, która podejmuje decyzje na podstawie chłodnej kalkulacji zysków i strat. Niestety, nauki  behawioralne (ekonomia, psychologia) oraz rozkwit badań nad mózgiem obaliły mit racjonalności człowieka i wskazały na bardzo duży wpływ zarówno emocji w podejmowaniu decyzji jak i heurystyk i błędów poznawczych.

Jednym z wybitnych naukowców, który wniósł ogromny wkład w obecną wiedzę dot. irracjonalności w podejmowaniu decyzji jest Daniel Kahneman – prof. psychologii, laureat Nagrody Nobla z dziedziny nauk ekonomicznych. D. Kahneman zmienił sposób myślenia o myśleniu, przedstawiając działanie umysłu i opisując go jako 2 systemy (system 1- szybki, intuicyjny, emocjonalny i system 2 – wolniejszy, bardziej przemyślany, logiczny).

Czym są emocje?

(fr. émotion z łc. emovere, emotum ‘wyruszyć, wzruszać’) silne przeżycie, pobudzenie związane z uczuciami radości, gniewu, lęku itp.
W każdej emocji można wyróżnić 3 elementy (na podstawie Dan Hill):

 • czucie – odczucia fizyczne oraz procesy chemiczne zachodzące w mózgu
 • myślenie – świadoma lub intuicyjna ocena wartości myśli
 • działanie – reakcja ekspresywna (uśmiech lub niezadowolenie)
 • czasami jest jeszcze element sensoryczny – odczuwanie zmysłowe (obrazy, dźwięki, etc., które wywołują emocjonalne reakcje)

Różnica między szczęściem a dobrostanem

Martin SeligmanMartin E.P. Seligman, prof. psychologii, wieloletni prezes Amerykańskiego Towarzystwa Psychologicznego, twórca psychologii pozytywnej. Wystąpił do psychologów z apelem, aby swój tradycyjny cel, walkę z cierpieniem, uzupełnili o nowy cel: badanie tego, co nadaje życiu głębszy sens oraz tworzenie warunków, które pozwolą osiągać życiowy dobrostan.

Martin Seligman polemizuje z tezą, że w wyborach życiowych kierujemy się oceną, ile szczęścia (zadowolenia z życia) wyniknie z podjęcia danego działania. Gdyby tak było, to wiele par nie miałoby dzieci. Dlaczego? Autor przytacza naukowy fakt, że pary posiadające dzieci statystycznie mają niższy poziom szczęścia i zadowolenia z życia, niż pary bezdzietne. Dopowiada również, że:

Gdyby naszym jedynym celem było osobiste szczęście w przyszłości, gotowi bylibyśmy posadzić naszych starych rodziców na krze lodowej, skazując ich na pewną śmierć.

Szczęście wchodzi w skład dobrostanu, lecz nie jest jedynym motywem, którym kierujemy się w podejmowaniu decyzji. Dobrostan to również pochłonięcie zadaniami, sens, pozytywne związki i osiągnięcia.

Pozytywne emocje – PASMO motywacji

Pozytywne emocje – przeszłość:

 • zadowolenie
 • satysfakcja
 • duma
 • spokój
 • spełnienie
 • uznanie
 • wdzięczność

Pozytywne emocje – teraźniejszość:

 • gratyfikacja
 • przyjemność
 • podniecenie
 • pasja
 • radość

Pozytywne emocje – przyszłość:

 • nadzieja
 • optymizm
 • zaufanie

Pozytywne emocje – korzyści

 • poszerzają własny styl myślenia i działania.
 • korygują następstwa negatywnych emocji i osłabiają skutki
 • zwiększają elastyczność myślenia

Wnioski, przemyślenia

Jak skorzystać z wiedzy przedstawionej w tym artykule? Jak wyzwalać u innych pozytywne emocje? O tym już niedługo w kolejnych wpisach. Jak zwykle – wędrówkę należy rozpocząć od siebie.

Zacznij od 1 prostego ćwiczenia, które proponuje Martin E. Seligman: Co poszło dobrze?

Przez najbliższy tydzień znajdź 15 minut przed snem. Odłóż telefon, fb 🙂 i zapisz 3 rzeczy, które w danym dniu poszły dobrze i dopisz dlaczego poszły dobrze. Mogą to być nawet błahe sprawy. Dzięki temu ćwiczeniu zaczniesz dostrzegać pozytywne rzeczy a w następnym kroku będziesz mógł przekazać informację innym osobom o tym co robią dobrze. Przekonasz się sam, jak myślenie i mówienie o pozytywnych sprawach zmienia nastawienie.

Jeśli masz skłonności do dostrzegania tych złych rzeczy i mówienia o tym, nie przejmuj się. Przy odrobinie chęci jesteś w stanie spojrzeć na życie z innej perspektywy, bardziej pozytywnej.


PASMO skutecznej motywacji ©

 • Pozytywne emocje – chęć odczuwania zadowolenia z życia, szczęście
 • Autonomia – pragnienie, by mieć wpływ na własne życie, w zgodzie z własnymi wartościami i potrzebami
 • Sens – poszukiwanie sensu w tym, co robimy, istotność, relacje, pozytywne związki
 • Mistrzostwo – chęć doskonalenia się, bycia lepszym, nastawienie na rozwój, poczucie kompetencji
 • Osiągnięcia – gotowość do angażowania się w realizację celów, motywacja osiągnięć