Motywacja osiągnięć

Potrzeba psychologiczna osiągnięć jest jedną z ważniejszych potrzeb w życiu człowieka. Osiąganie celów jest ważne dla rocznego dziecka, gdy uczy się chodzić, jak i dla gimnazjalisty, który przygotowuje projekt i chce dobrze „wypaść”. Potrzeba osiągania celów jest szczególnie istotna dla dorosłych, którzy często pracują przez wiele lat, w jednym miejscu, wykonując tę samą pracę. Dlaczego o tym zapomnieliśmy i dlaczego ta potrzeba tak mocno staje się teraz widoczna?

Od szkoły podstawowej człowiek jest karmiony śmieciowym jedzeniem motywacyjnym

Szkoły uczą i oceniają głównie wiedzę. Im szersza ta wiedza, tym lepiej, bo młody człowiek jeszcze nie wie czego chce. Tak mówiono i mówi się nadal. Uczeń musi wykuć tematy i zdobyć odpowiednią ilość punktów z kartkówki lub sprawdzianu lub dobrze odpowiedzieć. Oczywiście, bardzo istotne jest aby uczeń miał dobre oceny, jak najwyższą średnią. Ucznia trzeba motywować do osiągania jak najwyższych ocen, żadnych dwój i trój, bo to jest dla niego dobre. Uczeń jest karmiony ocenami i motywowany za pomocą marchewki i kija.

Kto zastanawia się czego tak naprawdę oczekują młodzi ludzie?
W czym są dobrzy, jakie mają mocne strony i „talenty”?
W jakich zawodach mogą wykorzystać swoje predyspozycje?

Osiąganie celów w pracy

Przyzwyczailiśmy się do osiągnięć liczbowych, do realizowania zadań, celów sprzedażowych lub byciu w miejscu pracy przez 8 godzin. Menedżer dostawał swoje cele, rozbijał je na ilość osób, działów a następnie pracownik miał realizować zadania/cele. Im więcej zrobił, tym więcej dostał: kasy, pochwał lub uśmiechu szefa. Czasami słyszałem, gdy szydzono z  MBO (zarządzania przez cele) – przez czyje cele??

Taka forma zarządzania była skuteczna jeszcze do niedawna. Lecz coś się zmieniło… Ludzie się zmienili i to nie tylko w Polsce. Oczekiwania ludzi się zmieniły, ponieważ pieniądze już nie wystarczają aby „zmotywować” ich do działania.

Główne powody braku zaangażowania

 • niespełnione oczekiwania
 • zbyt słaby coaching i informacja zwrotna
 • poczucie niskiej wartości i niedocenienia

Czy kiedykolwiek zwolniłeś się sam z pracy?
Jeśli tak – jaki był powód? Potrafisz go nazwać?

Motywacja do osiągania celów

Nie jest ważne jak bardzo jesteś zmotywowany, ale DLACZEGO jesteś zmotywowany?

Zaangażowanie pracowników w Polsce i na świecie jest niskie (68% polskich pracowników nie angażuje się w pracy). Winne jest nieaktualne przywództwo i brak zrozumienia motywacji współpracowników. Aby zrozumieć, co wpływa na tak niskie wyniki – przedstawię motywację osiągnięć, która jest szczególnie ważna tam, gdzie człowiek:

 • podejmuje samodzielnie decyzje
 • zarządza innymi
 • decyduje o organizacji pracy i sposobach wykonania zadań

Aktualnie wiele uwagi i wysiłku poświęca się rozwojowi osobistemu, dotyczącemu zdolności i poszerzania wiedzy czy doskonalenia umiejętności. By sprostać wyzwaniom, człowiek potrzebuje nie tylko jasno określić cele, do jakich zmierza, lecz także ukształtować w sobie dostatecznie silne motywatory by podejmować działania.

Motywacja osiągnięć wskazuje główne motywy osób, które są dla nich istotne na drodze do osiągania celów. Osoby, które mają wysoką potrzebę osiągnięć – są bardziej efektywne i gotowe do zaangażowania się w realizację celów.

 

17skal

Przykład – fragment motywacji osiągnięć „Michała”

Michał ma bardzo wysokie rezultaty w 2 skalach: elastyczność i zapał do nauki. Oznacza to, iż bardzo dobrze radzi sobie z nowymi sytuacjami i zadaniami. Charakteryzuje się otwartością i gotowością na zmiany nawet wówczas, gdy istnieje ryzyko niepowodzenia czy narażenia się na przykrości. Zdecydowanie lubi urok nowości i preferuje sytuacje, w których może doświadczać czegoś nowego. Michał jest bardzo żądny wiedzy i dąży do poszerzania swoich horyzontów, rozwijając swoją osobowość. Z własnej inicjatywy inwestuje czas i trud aby nabyć nowe kompetencje. Rozwój własnej osoby jest dla niego bardzo ważny. Czerpie radość z uczenia się, ceni zdobywanie wiedzy nawet wtedy, gdy nie wiążą się z tym bezpośrednie korzyści.

Wysokie rezultaty w skalach ukierunkowanie na cel, preferowanie trudnych zadań, niezależność wskazują na potrzebę ukierunkowania się na przyszłość. Michał jest osobą ambitną i ma sprecyzowaną wizję swoich przyszłych osiągnięć. Woli samodzielność w działaniu i lubi odpowiadać za swoje sprawy (rezultaty), niż podlegać kontroli ze strony innych. Lubi sam określać swój sposób pracy. Zdecydowanie preferuje trudne zadania i ambitne problemy, które wymagają dużych umiejętności. Po skutecznym wykonaniu zadań, podnosi poziom swoich wymagań. Szczególnym wyzwaniem dla Michała są zadania, z którymi może sobie nie poradzić. Pojawiające się problemy są dla niego raczej zachętą niż hamulcem.

Czy po przeczytaniu fragmentu opisu motywacji osiągnięć – byłbyś w stanie skuteczniej współpracować z Michałem?


PASMO skutecznej motywacji ©

 • Pozytywne emocje – chęć odczuwania zadowolenia z życia, szczęście
 • Autonomia – pragnienie, by mieć wpływ na własne życie, w zgodzie z własnymi wartościami i potrzebami
 • Sens – poszukiwanie sensu w tym, co robimy, istotność, relacje, pozytywne związki
 • Mistrzostwo – chęć doskonalenia się, bycia lepszym, nastawienie na rozwój, poczucie kompetencji
 • Osiągnięcia – gotowość do angażowania się w realizację celów, motywacja osiągnięć