Kompetencje 4P i Partnerów

Kompetencje strategiczne

 • modele biznesowe
 • przełożenie zmian społecznych na okazje biznesowe
 • kreatywność, innowacyjność
 • wykorzystanie trendów w IT

Kompetencje cyfrowe

 • Systemy ERP
 • Digital B2B Marketing – Partner
 • Marketing Automation – Partner
 • Communication Platform – Partner

Kompetencje biznesowe:

 • tworzenie wartości dla Klienta/sprzedaż
 • ustanawianie partnerstw
 • zarządzanie
 • priorytetyzacja działań
 • public relations – Partner
 • marketing – Partner

  Kompetencje liderskie:

  • motywacja wewnętrzna
  • tworzenie i rozwiązywanie zespołów
  • zarządzanie karierą, rozwojem współpracowników, wsparcie
  • wzmacnianie zbiorowej inteligencji
  • klarowanie oczekiwań względem siebie
  • tworzenie połączeń w firmie, angażowanie
  • zarządzanie inicjatywami

    EMPLOYEE EXPERIENCE MANAGEMENT

   Zarządzanie doświadczeniem pracowników.

   KULTURA – 4P
   TECHNOLOGIE – iniJOB, emplo
   PRZESTRZEŃ – Grupa Nowy Styl

    

   ACTIVITY BASED LEARNING

   Najskuteczniejsza metoda rozwijania umiejętności

   Proces rozwoju kompetencji odbywa się poprzez aktywne działanie i doświadczenie. Uczestnicy biorą udział w symulowanej rzeczywistości (symulacja biznesowa), w trakcie której uczą się w praktyce doskonalić  umiejętności.

   Symulacje biznesowe zwiększają świadomość roli w procesie co pozwala na poszerzenie perspektywy biznesowej „z drzewa do całego lasu”.

   • Wysoki poziom realizmu.
   • Podejmowanie wzajemnie oddziałujących decyzji.
   • Klarowne ilustrowanie zależności i nacisk na nowe sposoby myślenia.
   • Dyskusja nad najważniejszymi problemami zarówno w zespole, jak i między uczestnikami.
   • Bezpośrednie odniesienie do biznesu.
   • Skoncentrowanie na wynikach.
   • Zdolność do budowania więzi i wspierania pracy zespołowej.
   • Wzrost świadomości roli w procesie.

    DESIGN THINKING

   Pomagamy projektować organizacje przyszłości,
   które przyciągają i zatrzymują pracowników.

   Model biznesowy

   Kultura organizacyjna

   Klimat w zespołach

   System wartości

   Systemy motywacyjne

   Systemy do komunikacji

    

   INSPIRUJĄCE WNĘTRZA BIUROWE

    

   Chylimy czoła przed kompetencjami firmy i podziwiamy jak przestrzeń wpływa na lepszą organizację pracy.

   • Doradztwo i badania miejsc pracy
   • Akustyka
   • Ergonomia
   • Design
   • Technologia

   EMPLOYER BRANDING

   Najskuteczniejsza metoda rozwijania umiejętności

   Employer Branding (budowanie marki pracodawcy) – to szerokie działania, jakie pracodawca podejmuje, aby stworzyć wizerunek firmy postrzeganej jako pracodawca z wyboru.

   Taki wizerunek mają firmy, których obecni i potencjalni pracownicy dostrzegają atrakcyjne miejsce pracy dla rozwoju swojej kariery. Dzięki wizerunkowi pracodawcy z wyboru – firmy przyciągają nowe talenty i utrzymują dobrych pracowników

    .error. management training

    Doskonalenie poprzez podejmowanie decyzji, popełnianie błędów, wyciąganie wniosków i szukanie nowych rozwiązań

    Budowanie zaangażowania
    Instytut Gallupa

    Instytut Gallupa przez 30 lat poszukiwał odpowiedzi na pytanie: Dlaczego jedne firmy odnoszą sukces a inne nie? W badaniach wzięło udział prawie 8 mln Pracowników i 90 tyś menedżerów z całego świata.

    Wyniki metaanaliz dostarczają precyzyjną informację o kluczowych wpływających na zaangażowanie. Niestety, wielu menedżerów nadal nie wykorzystuje istniejącej wiedzy, by realizować własne wyzwania biznesowe.

    W obecnych czasach bardzo istotne staje się pozyskanie odpowiednich ludzi do pracy, angażowanie i motywowanie. Pracownik, który jest zaangażowany w obecnej pracy – rzadziej będzie szukał szczęścia w innej firmie.

     

    Konrad Dębkowski 

    504 104 522
    k.debkowski@czteryp.pl

    Jarosław Pudełek

    669 691 331
    j.pudelek@czteryp.pl

     

     

    POROZMAWIAJMY

    Zadzwoń lub napisz do nas i powiedz co Cię zainteresowało. Skontaktujemy się z Tobą.