Wpis pochodzi z raportu firmy KPMG Key Employer Challenges 2017 – jak firmy w Polsce budują doświadczenie pracownika?

Budowanie doświadczenia pracowników

Główne wyzwania pracodawców: Utrzymanie pracowników, przyciąganie kandydatów oraz zaangażowanie pracowników.

Niekontrolowane odejścia pracowników: Najtrudniej kontrolować odejścia pracowników fizycznych oraz innych
pracowników niskiego szczebla.

Doświadczenie pracowników: Firmy dostrzegają znaczenie Employee Experience, ale ostrożnie podchodzą do inwestycji.

Innowacyjne podejście do kapitału ludzkiego: Przedsiębiorstwa doceniają pomysły pracowników i angażują ich
w innowacyjny rozwój.

Trend w skrócie:

 • Jakość kadry kierowniczej jest tym, co odgrywa najważniejszą rolę w utrzymaniu pracowników.
 • Reżim kosztowy jest ważny dla przedsiębiorstw w Polsce. Prowadzi do koncentracji na utrzymaniu kluczowych osób lub grup pracowniczych.
 • Wynagrodzenie zasadnicze, ocena okresowa i rozwój zawodowy
  wpływa bezpośrednio na doświadczenie pracownika.
 • Działy zarządzania zasobami ludzkimi funkcjonują w większości na
  przestarzałych rozwiązaniach i praktykach organizacyjnych.

Co to oznacza dla firmy?

 • Adaptacja do zmieniających się uwarunkowań rynkowych wymaga szybkiej reakcji kadry menedżerskiej oraz zaufania pracowników do kadry zarządzającej.
 • Działy ZZL muszą zmienić strategie kadrowe i przestawić się na rozwiązania dostosowane do nowych modeli biznesowych i wielopokoleniowych zespołów.
 • Organizacje koncentrują się na optymalizacji kosztów pracowniczych, związanych głównie z lepszym dopasowaniem wynagrodzenia zmiennego do specyfiki branży oraz danej organizacji.

Co należy zrobić?

 • Kreowanie marki pracodawcy wewnątrz organizacji buduje poczucie przynależności organizacyjnej oraz dumę pracowników.
 • Diagnoza doświadczenia pracowników i modyfikacja zachowań organizacyjnych ograniczy obszary wywołujące niezadowolenie.
 • Szczególnie dobrze należy zdiagnozować doświadczenie pracowników kluczowych dla firmy i znać koszty niekontrolowanych odejść oraz transferu wiedzy.
 • Komunikacja wewnętrzna przyczynia się do redukowania w organizacji stopnia niepewności i buduje atmosferę zaufania.

Co możesz zrobić już teraz?

 • Usprawnij rozwiązania w obszarze powiązania interesu firmy z indywidualnymi aspiracjami pracowników.
 • Wdrażaj rozwiązania w obszarze utrzymania pracowników.
 • Przypisz odpowiedzialność za wyniki pracy do osoby faktycznie realizującej zadania i cele.