GOLD – feedback na wagę złota

Twoi pracownicy oczekują feedbacku, a Ty chcesz te oczekiwania spełnić? Masz jednak wątpliwości, jak zacząć i dobrze poprowadzić rozmowę – tak aby była merytoryczna, motywująca i dawała pracownikowi wartościowe z perspektywy jego rozwoju informacje. Z pomocą przychodzi model GOLD.

Zakończenie ważnego projektu czy koniec okresu próbnego to momenty, kiedy najczęściej zdarza się okazja do udzielenia pracownikowi informacji zwrotnej. Rozmowa może być czystą przyjemnością – pod warunkiem, że wynik obserwacji jest pozytywny. Jednak nawet jeśli efekt pracy pozostawia wiele do życzenia, spotkanie z pracownikiem powinno przebiegać w przyjaznej atmosferze. Na pytanie, jak to osiągnąć, odpowiada model GOLD – akronim słów GOAL (cel), OUTCOME (wynik), LEARN (uczenie się) oraz DIFFERENTLY (inaczej). Podczas rozmowy powinieneś skupić się na tych czterech obszarach, zadać odpowiednie pytania i wraz z pracownikiem poszukać na nie odpowiedzi.

Obiecane złote góry

Zacznij rozmowę od ustalenia wspólnie z pracownikiem, jaki był cel (GOAL) realizowanych przez niego działań. Twoje pytania powinny dotyczyć zarówno ogólnych dążeń („Co zamierzałeś finalnie osiągnąć?”), jak i zasadności konkretnych działań („Jaki był cel konferencji / inwestycji / raportu?”). Pamiętaj też o mocy pytań otwartych – dzięki temu dostaniesz bardziej rozbudowane odpowiedzi niż tylko tak/nie. Pomoże Ci to ustalić przyczyny niepowodzenia. Winny bywa nadmierny optymizm, nierealistyczne plany czy brak znajomości sytuacji na rynku. Twój pracownik będzie natomiast mógł uporządkować myśli i sam lepiej zrozumieć istotę problemu.

Nie wszystko złoto, co się świeci

Kiedy ustalisz już, co planował osiągnąć pracownik, pora dokonać ewaluacji efektów pracy (OUTCOME). Jednak tym razem to nie Ty oceniasz przebieg projektu. Zapytaj pracownika o jego odczucia odnośnie wyniku, który uzyskał. Nie zapominaj także o dwóch innych kluczowych pytaniach: „Co poszło dobrze?” oraz „Nad czym jeszcze możesz popracować?”. Zachęcaj pracownika do pogłębionej analizy, zadając dodatkowe pytania. Tu może sprawdzić się zasada 5xWHY, czyli dociekanie przyczyn poprzez wielokrotnie powtórzone pytanie „dlaczego?”. Pozwala ono dotrzeć do właściwych przyczyn problemów. Pamiętaj przy tym, że głos należy przede wszystkim do Twojego rozmówcy. Dzięki rozmowie powinien móc spojrzeć na sytuację z innej perspektywy – i dostrzec błędy w pozornie poprawnym procesie.

Edukacja droższa od złota

Równie istotne jest ustalenie, czego pracownik nauczył się (LEARN) w analizowanym okresie. Zapytaj go, jakie wnioski wyciągnął z zaistniałej sytuacji. Może to być na przykład postanowienie, by bardziej szczegółowo planować swój działania albo delegować część zadań. Jego odpowiedź pomoże Ci ocenić, czy zdaje sobie sprawę z konsekwencji zaniedbań i jaki ma stosunek do wykonywanej pracy. Warto poddać dyskusji także niewykorzystane szanse i zadać pytanie, co jeszcze można było zrobić. Wnioski wyciągnięte z tego doświadczenia będą cenne zarówno dla pracownika, jak i dla Ciebie – będziesz mógł je podsunąć pracownikom przy realizacji podobnych zadań.

Milczenie jest złotem

Ostatni krok rozmowy polega na ustaleniu, jakie aspekty pracownik powinien poprawić w przyszłości. „Co zrobisz inaczej następnym razem?” – to kluczowe pytanie, na które powinien dać odpowiedź. Zachęć go, by przeanalizował proces krok po kroku, od etapu koncepcyjnego aż do podsumowania projektu. Efektem spotkania powinien być precyzyjny plan działania, który pomoże pracownikowi z sukcesem przeprowadzić kolejne przedsięwzięcia. Jeśli istnieje prawdopodobieństwo, że podobne przeszkody wystąpią w przyszłości, warto opracować także plan zarządzania kryzysowego w analogicznej sytuacji.

Na każdym etapie rozmowy pamiętaj, że to pracownik ma mówić i proponować nowe rozwiązania – Twoja rola polega przede wszystkim na zadawaniu celnych pytań. Dzięki temu Twój rozmówca nie tylko lepiej zrozumie popełnione błędy, ale będzie się także w większym stopniu identyfikować z wypracowanymi rozwiązaniami.

Masz pytania? Napisz: j.pudelek@czteryp.pl

 

Photo by Michał Grosicki on Unsplash