3 wymiary – motywacja osiągnięć, 17 skal

W obecnych czasach człowiek wiele uwagi i wysiłku inwestuje w rozwój osobisty. Wyzwania, które pojawiają się w codziennym życiu wymagają silnych motywów do podejmowania decyzji i trwaniu przy nich. Coraz trudniej zaangażować się w realizację marzeń, celów. Coraz trudniej wytrwać w działaniach czy wprowadzić zmianę.

„Z jaką intensywnością ludzie realizują określone przez siebie cele i dlaczego jedni trwają dłużej przy swoich celach niż inni?”

Motywacja osiągnięć odsłania najważniejsze motywy człowieka, które mają znaczący wpływ na realizację celów czy marzeń.

17 motywatorów – precyzyjna informacja o motywacji osiągnięć

Motywatory to względnie stałe cechy osobowości, które kształtują się w oparciu o cechy biologiczne, jak również w wyniku decyzji i doświadczeń. Wzorce, które posiadamy determinują myślenie, czucie oraz postępowanie. Każdy posiada różny stopień natężenie każdego z motywatorów.

Motywatory są pogrupowane w 3 obszary:

Pewność siebie
Ambicja
Samokontrola