Autonomia – jak tworzyć środowisko pracy sprzyjające motywacji wewnętrznej?

Motywacja wewnętrzna jest nadal tłumiona w biznesie. Firmy wymyślają coraz lepsze marchewki i coraz bardziej subtelne kije. Już małe dzieci wykazują potrzebę autonomii, dając znać, że nie chcą być już karmione przez rodzica. Odwracają głowę, zamykają usta i chcą same spróbować. Mimo, iż nie mają jeszcze umiejętności – mają potrzebę samostanowienia.

Czy wiesz, że…

Naukowcy z Uniwersytetu Cornella zbadali 320 małych biznesów, z których połowa dawała autonomię swoim pracownikom a połowa stosowała odgórne polecenia.

Firmy, które tworzyły środowiska autonomiczne miały o 1/3 większe obroty niż firmy nastawione na kontrolę.

SDT (Self-Determination Theory) – najlepiej udokumentowana teoria motywacji

Autonomia

Autonomia jako autodeterminacja (Self Determination Theory)

W teorii autodeterminacji Ryana i Deci’ego (która cieszy się coraz większą popularnością na całym świecie) autonomia jest rozpatrywana w 2 wymiarach:

 1. samoświadomość (awareness of self). Znajomość i akceptacja siebie, swojego Ja (akceptacja swojego ciała, emocji, bycia taką, a nie inną osobą)
 2. postrzeganie wyboru (perceived choice). Postrzeganie podejmowanych decyzji jako własnych postanowień.

Takie rozumienie autonomii odnosi się do procesów wolicjonalnych, poglądów i odczuć, a nie do konkretnych zdolności czy też umiejętności. Procesy wolicjonalne mają komponent świadomościowy. Osoba rozważa alternatywne wybory: co robić i kiedy, działać czy nie, dostosowywać się do nakazów czy nie.

Osoby, które mają wysoki poziom autonomii (autodeterminacji) mają poczucie wolności wyboru, podejmując działania i decyzje, które są w zgodzie z ich wewnętrznymi celami, przekonaniami, wartościami. Są to osoby, które mają wysoką autorefleksję i znają siebie. Osoby te kierują się w życiu motywami wewnętrznymi.

Pięć zasadniczych elementów autonomii

 1. Zadania

Pozwól pracownikom zagospodarować np. 20% swojego czasu na własne projekty/pomysły (związane Twoim biznesem). To wyzwoli kreatywność oraz pozwoli „wypiąć się” z obecnych obowiązków. Zorganizuj wspólne spotkanie, by każdy z nich przedstawił swój pomysł. Kto wie? Może będziesz miał szczęście tak jak Google czy 3M.

Właśnie w wolnym czasie pracownicy tych firm wymyślili:

 • Żółte karteczki samoprzylepne
 • Gmail (program pocztowy)
 • Google Translate – translator
 1. Czas

Pozwól pracownikom mieć wpływ na własny czas i zarządzanie nim. Niech zaproponują swój plan dnia i skonsultują z Tobą. Pomagaj im w lepszym planowaniu czasu.

Jeśli przychód w Twojej firmie jest oparty na rozliczaniu/fakturowaniu za godzinę – uważaj! Sam dajesz pole do skrótów, nadużyć, bo pracownikom będzie zależało na tym, by zadania wydłużały się.

 1. Technika

Kiedy dzwonisz sfrustrowany do działu obsługi klienta, by złożyć skargę i słyszysz „skrypty” po drugiej stronie – jesteś zadowolony?

Ważne jest, by pracownik mógł dobrać odpowiednią technikę pracy do swoich możliwości. Skupcie się na skuteczności działań (popartych wskaźnikami) niż na technice wykonania zadania. W ramach wspólnych wartości.

 1. Zespół

Pozwól by ludzie mogli decydować z kim będą współpracować w zespole. Poznaj potęgę współpracy – Wikipedia (darmowe oprogramowanie, tworzone za darmo przez użytkowników), które wygrało z gigantem Microsoft Encarta.

 1. Wartości

Wspólny system wartości pozwoli wyznaczyć ramy współpracy. Postawy są czymś, co najtrudniej zmienić i o co najszybciej można toczyć bój. Dla jednej osoby wartość, np. rzetelność może być kluczowa i dlatego też nie będzie akceptować żadnych dróg na skróty.

Pamiętaj!

Autonomia nie oznacza, że menedżer ma być pobłażliwy i ma „nie wtrącać się”. Chodzi o to, aby dać poczucie współpracownikom, że liczy się ich zdanie i że mają wpływ.


PASMO skutecznej motywacji ©

 • Pozytywne emocje – chęć odczuwania zadowolenia z życia, szczęście
 • Autonomia – pragnienie, by mieć wpływ na własne życie, w zgodzie z własnymi wartościami i potrzebami
 • Sens – poszukiwanie sensu w tym, co robimy, istotność, relacje, pozytywne związki
 • Mistrzostwo – chęć doskonalenia się, bycia lepszym, nastawienie na rozwój, poczucie kompetencji
 • Osiągnięcia – gotowość do angażowania się w realizację celów, motywacja osiągnięć